Committees

Organizing Committee

 • Qiwei Yao (London School of Economics and Political Science, UK)
 • Chengxiang Zhai (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)
 • Jianqing Fan (Princeton University, USA & Fudan University, China)
 • Weiguo Gao (Fudan University, China)
 • Zhengjun Zhang (University of Wisconsin, USA)

Scientific Committee

 • Zhaojun Bai (Co-chair, University of California at Davis, USA)
 • Tony Cai (Co-chair, University of Pennsylvania, USA)
 • Jianqing Fan (Princeton University, USA & Fudan University, China)
 • Xuming He (University of Michigan, USA)
 • Xuemin Lin (University of New South Wales, Australia)
 • Eric Xing (Carnegie Mellon University, USA)
 • Qiwei Yao (London School of Economics and Political Science, UK)
 • Zhiliang Ying (Columbia University, USA)
 • Chengxiang Zhai (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)
 • Tong Zhang (Tencent)
 • Yuanyuan Zhou (University of California at San Diego, USA)

Poster Committee

 • Xiahai Zhuang (Co-chair)
 • Chengxiang Zhai(Co-chair)
 • Zhao Chen

 • Jianqing Fan

 • Weiguo Gao

 • Tiejiang Liu

 • Xiaolei Lin

 • Jian Wang

 • Zhongyu Wei

 • Qiwei Yao

 • Weiguo Zheng

Local Committee

 • Yu Chang
 • Jie Ji
 • Tiejiang Liu
 • Xiaoyu Nie
 • Yi Qi
 • Zhuyu Wang
 • Deqing Yang
 • Wen Yu
 • Yanmei Zhang

Copyright © 2018 School of Data Science, Fudan University

Powered by : WeiCheng