Committees

Organizing Committee​

 • Zhengjun Zhang (Co-chair, University of Wisconsin, USA)
 • Tong Zhang (Co-chair, Hong Kong University of Science and Technology, China)
 • Jianqing Fan (Princeton University, USA & Fudan University, China)
 • Weiguo Gao (Fudan University, China)

 

Scientific Committee

 • Zhaojun Bai (Co-chair, University of California at Davis, USA)
 • Xuming He (Co-chair, University of Michigan, USA)
 • Xingcang Kou (Harvard University, USA)
 • Runze Li (Pennsylvania State University, USA)
 • Xuemin Lin (University of New South Wales, Australia)
 • Qiwei Yao (London School of Economics and Political Science, UK)
 • Chengxiang Zhai (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)
 • Shuzhong Zhang (University of Minnesota, USA)
 • Tong Zhang (Hong Kong University of Science and Technology, China)
 • Xiaodong Zhang (Ohio State University, USA)

 

Local Committee

 • Yu Chang
 • Jie Ji
 • Tiejiang Liu
 • Xiaoyu Nie
 • Yi Qi
 • Qingqing Wang
 • Zhuyu Wang
 • Deqing Yang
 • Wen Yu
 • Yanmei Zhang
 • Yanlei Zhu

Copyright © 2019 School of Data Science, Fudan University

Powered by : WeiCheng