Committees

Organizing Committee

 • Zhaojun Bai (University of California at Davis, USA)
 • Tony Cai (University of Pennsylvania, USA)
 • Jianqing Fan (Princeton University, USA & Fudan University, China)
 • Weiguo Gao (Fudan University, China)
 • Zhengjun Zhang (University of Wisconsin, USA)

Scientific Committee

 • Zhaojun Bai (Co-chair, University of California at Davis, USA)
 • Tony Cai (Co-chair, University of Pennsylvania, USA)
 • Jianqing Fan (Princeton University, USA & Fudan University, China)
 • Xuming He (University of Michigan, USA)
 • Xuemin Lin (University of New South Wales, Australia)
 • Eric Xing (Carnegie Mellon University, USA)
 • Qiwei Yao (London School of Economics and Political Science, UK)
 • Zhiliang Ying (Columbia University, USA)
 • Chengxiang Zhai (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA)
 • Tong Zhang (Baidu Company & Rutgers University, USA)
 • Yuanyuan Zhou (University of California at San Diego, USA)

Local Committee

 • Yu Chang
 • Xiaoyu Nie
 • Zhuyu Wang
 • Deqing Yang
 • Yanmei Zhang
 • Qiong Zhao

Copyright © 2016 School of Data Science, Fudan University